Onze missie

MEDICATIEVEILIGHEID

daar zorgen we samen voor

lees meer

Blijf op de hoogte!

PHARMALOGIC. DISPENSER

Deze software wordt gebruikt voor beheer en aansturing van geautomatiseerde distributiesystemen zoals:

 • Dispenser
 • E-lock schuifladenkast
 • CC schuifladenkast
 • Vakkenkast,

die herbevoorraad worden vanuit de centrale apotheek en op diverse afdelingen  geïnstalleerd kunnen worden.


Pharmalogic.Dispenser software is zeer gebruiksvriendelijk en:

 • Verzorgt de toegangscontrole, het artikel-, locatie- en voorraadbeheer van de systemen en is integreerbaar met bestaande apotheekpakketten en ziekenhuisinformatiesystemen.
 • Via eenvoudige touchscreen-interfaces kan het verplegend personeel heel snel en op een gebruiksvriendelijke manier geneesmiddelen of andere medische hulpmiddelen,  op een gecontroleerde wijze, uit de kasten halen.
 • De uitgifte gebeurt steeds op naam van een patiënt en wordt automatisch doorgegeven aan het apotheekpakket.
 • Op basis van de verbruiken wordt door uw tar-fac-pakket correct gefactureerd en worden herbevoorradingsdocumenten aangemaakt.

Niettegenstaande op een snelle manier, via een gebruiksvriendelijke  userinterface, producten kunnen uitgenomen worden heeft een Dispenser het hoogste beveiligingsniveau.


Men voert achtereenvolgens volgende handelingen uit:

 • Identificatie via user-ID & paswoord | fingerprint controle | badge reader barcodescanner  in functie van bevoegdheden (arts, verzorgende, verpleegkundige, apotheker) wordt toegang verleend tot bepaalde functies
 • Selectie van de patiënt uit een lijst, die verschijnt na keuze “uitname”
 • Selectie van de arts (indien aan de patiënt nog geen arts gekoppeld is)
 • Selectie van product
 • Aantal eenheden van het product.

Specificaties

 • Uitslag
 • Inventaris
 • Teruggave
 • Spoedpicking
 • Kitting (Optioneel)
 • Uit- of inslag in batch (Optioneel)
 • Aanmelden via vingerafdruk (Optioneel)
 • Aanloggen via gebruikersnaam en paswoord
 • Inslag (manueel of via een electronische lijst)
 • Er wordt een historiek bijgehouden van alle acties
 • Standaard instellen van een geneesheer(Optioneel)
 • Uitslag op basis van electronische orders (Optioneel)
 • Koppeling met een database in MS SQL of MS Access
 • Oproepen van een lijst met de verschillende geneesheren
 • Consulteren van de historiek gegevens op afstand (Optioneel)
 • Opzoeken van alternatieven op het benodigde artikel (Optioneel)
 • Aanpassen van de interface aan specifieke behoeften (Optioneel)
 • het uitwisselen van gegevens. (stock, inventaris, inslag, uitslag, ...)
 • Onmiddelijk afdrukken van labels of etiketten bij uitname (Optioneel)
 • Reserveren van een locatie voor de medicatie van een specifieke patiënt (Optioneel)
 • Opvragen van artikelen die nog op stock zijn op een andere dienst of afdeling.(Optioneel)
 • Opvragen van een patiëntlijst (eigen dienst of van een andere dienst) via uit het ziekenhuisinformatiesysteem

Voordelen

 • De facturatie van de patiënt en de herbevoorading gebeurt op basis van het verbruik.
 • De gebruikersrechten, artikelen, locaties en de stock worden mee geïntegreerd in de bestaande softwarepakketten die gebruikt worden in apotheek- en hospitaalomgevingen.
 • Door gebruik te maken van een eenvoudige gebruikersinterface kan het personeel op een eenvoudige, gecontroleerde en snelle manier de artikelen (medicatie, accessoires, ...) uit de kasten halen.
 • Het uitnemen van artikelen gebeurd steeds op basis van de naam van de patiënt. Deze informatie wordt automatisch uitgewisseld met het bestaande informatiesysteem van het hospitaal of de apotheek.