Onze missie

MEDICATIEVEILIGHEID

daar zorgen we samen voor

lees meer

Blijf op de hoogte!

PHARMALOGIC. EXTENDED

 

Pharmalogic.Extended is een WMS-systeem (Warehouse Management System) dat afgestemd is op de logistieke processen binnen de apotheek en kan zowel met een carrouselsysteem (paternosterkasten) als in combinatie met klassieke rekken gebruikt worden.

Naast het beheer van de locaties en de voorraad is het mogelijk om per product het lotnummer en de vervaldatum bij te houden. Dit geeft o.a. de volgende voordelen:

 • u kan altijd een lijst opvragen van alle vervallen producten en hun locaties om deze achtereenvolgens naar de uitnameopening van de paternoster te laten brengen.
 • u kan alle locaties opvragen voor een bepaald product of waar een bepaald lotnummer is opgeslagen.

Pharmalogic.Extended is voorzien van een bi-directionele interface en communiceert met het centrale apotheeksoftwarepakket of het ZIS (ziekenhuisinformatiesysteem).
Er werden reeds interfaces gerealiseerd met de apotheekpakketten van Infohos, Partezis, Cegeka, Medsoc, Polymedis alsook met specifieke ziekenhuissystemen in universitaire ziekenhuizen.

Volgende gegevens kunnen uitgewisseld worden:

 • artikelgegevens (formularium)
 • vervaldatum en lotnummer per herbevoorrading
 • distributielijsten per afdeling of per patiënt
 • de werkelijk gepickte aantallen per afdeling of per patiënt
 • inventaris- of voorraadaanpassingen.

Na het inlezen van de distributielijsten, kan in Pharmalogic.Extended beslist worden om lijst per lijst af te werken of om meerdere lijsten samen te nemen.
Bij gegroepeerde lijsten moet de paternosterkast minder bewegingen uitvoeren omdat geneesmiddelen die voor verschillende lijsten nodig zijn in één keer gepickt kunnen worden.
Er kan alsnog geopteerd worden om producten per order en eventueel per patiënt uit te splitsen.

Kanban systeem:

Een mooi alternatief van geautomatiseerd beheer, indien de afdelingsvoorraad niet opgeslagen wordt in een medicatiekast, is het  beheer via een kanban of 2-bin systeem.

Op de afdeling bevindt zich dan een rek of een (niet-computergestuurde) kast waarbij, per artikel, 2 identieke locaties voorzien worden. Wanneer de eerste locatie leeg is, begint men te picken uit de tweede. 

Ondertussen wordt de eerste locatie opnieuw aangevuld tot zijn maximum voorraad. Wanneer de tweede locatie leeg is, begint men opnieuw te picken  uit de eerste enz... 

Dit logistieke proces kan perfect beheerd worden door Pharmalogic.Extended in combinatie met een handterminal. Elke locatie op de afdeling moet voorzien worden van een barcode die uniek is voor het product dat er gestockeerd wordt. Per tijdsinterval (dag, halve dag, om de 2 dagen) passeert de apotheker of assistent op de afdeling, scant de afdelingscode alsmede alle artikelnrs. van producten waarvan één locatie leeg is.
Zodra terug in de apotheek, wordt het geheugen
van de handterminal doorgestuurd naar Pharmalogic.Extended die voor elke afdeling de overeenkomstige picklist zal genereren.

Specificaties

 • Backup
 • Alarmlijst
 • Stockbeheer
 • Artikelbeheer
 • Werken via batch
 • Gebruikersbeheer
 • Koppeling op maat
 • Stocksynchronisatie
 • MS SQL, MS Access
 • Opzoeken via boomstructuur
 • Beheer van lotnummers en vervaldatums
 • Optimalisatie van het in- en uitslagproces
 • Controle tellingen - nultelling, stockcorrectie
 • Automatisch importeren van artikel gegevens
 • Stockbeheer via het Kanban principe. (optioneel)
 • Locatiebeheer. (vast, vrij, FIFO, LIFO, FEFO, BIN)
 • Importeren van artikelgegevens via een Excel bestand
 • Terugkoppeling van informatie naar een overkoepelend systeem
 • Automatisch importeren van orders vanuit een overkoepelend systeem

Voordelen

 • Optimaliseren van de opslagcapaciteit.
 • Optimaliseren van het in- en uitslagproces voor snelheidswinst.
 • Optimaal verspreiden van goederen over verschillende dynamische opslagsystemen.
 • Vergroten van de nauwkeurigheid door het toepassen van verschillende controle mechanismen.
 • Het is mogelijk om, op gelijk welk moment, een lijst met alle vervallen producten en hun locaties op te vragen. Deze worden vervolgens automatisch naar de uitnameopening gebracht.