INTEGRATIE e-voorschrift

INTEGRATIE e-voorschrift

Ter verhoging van medicatie- en patiëntveiligheid

De geneesmiddelenstroom in een ziekenhuis is een vrij ingewikkeld proces.  
Het voorschrift is een opdracht van de arts.  Vervolgens zorgen de apotheker en verpleegkundigen ervoor dat de medicatie tot bij de patiënt geraakt.


Er komt heel wat informatie bij kijken:

·     de dosis,

·     de frequentie,

·     tijdstip van toediening,

·     wijze van toediening, enz...

Met het oog op het verhogen van de medicatieveiligheid willen steeds meer ziekenhuizen dit complexe proces van medicatietoediening informatiseren en automatiseren volgens het "Closed loop" principe. De integratie van het e-voorschrift elimineert vergissingen als gevolg van een moeilijk leesbaar geschrift of het verwisselen van look-a-likes.
Via
computergestuurde medicatiekasten wordt de geneesmiddelendistributie geautomatiseerd en het risico op fouten bij het picken en toedienen van medicatie sterk gereduceerd.